གཞས་གསར། དགེ་བྷེ་དང་དགའ་བ། ང་ཚོའི་འཚོ་བ་ང་ཚོས་རོལ།格白和嘎瓦《我們過我們生活》

本期推薦格白和嘎瓦《我們過我們生活》 བོད་ཀྱི་རོལ་དབྱངས་ནི་གཙོ་བོ་

發佈時間: 2019-02-02 21:25:55